Gran experiència en una de les millors escoles d’Hospitality Management del món a Holanda.

El passat mes d’abril, el professor de Serveis de Restauració del nostre Centre : Alfons Rius i Ribalta va tenir l’oportunitat de visitar una de les 5 millors escoles d’Hospitality Management del món, amb dues seus a Holanda ( TheHague i Amsterdam ) gràcies a una estada Erasmus del programa de mobilitat de docent Europeu ” Teaching for learning in Europe “

L’HotelSchoolTheHague, va facilitar un munt d’activitats per al professor amb un programa de treball per l’escola holandesa amb formació i participació en: diferents congressos, planificació anual de cicles, sessions de qualitat internacional integrada al centre, ” workshop “, reunions amb el coordinador de food and beverage de les escoles, projectes integrats de centre de medi ambient i de productes de proximitat i models d’activitats d’ensenyament com la participació en aules amb altres professors de classes d’espanyol per presenciar els seus criteris d’avaluació davant de proves escrites. Per altra banda també ha tingut l’oportunitat per aprendre metodologies i estratègies d’ensenyament mitjançant la universitat d’Amsterdam. En aquest enriquidor programa de treball amb participat una vintena de professors, coordinadors i el departament de Direcció per fer possible aquesta acollida d’integració al centre del nostre professor. També va poder compartir servei de dinars i sopars als restaurants de les escoles amb diferent professorat i coordinadors dels centres i poder observar les tasques i motivació per part de l’alumnat en pràctiques.

Una gran experiència enriquidora que li ha ofert la Xarxa FP de Catalunya i la col·laboració de la coordinadora de mobilitat de la nostra escola.