Matrícula 1r d’ESO 2021-22

El procés de matriculació del curs 21-22 es realitza de manera virtual.

El primer pas consisteix en omplir aquest formulari (no disponible fins el 14 de juny), procureu posar les dades correctament. Rebreu un correu amb el document de matrícula completat amb la informació que heu facilitat.

Com a segon pas, un cop completat el formulari, heu d’enviar un únic correu electrònic a l’adreça del centre (a8044922@xtec.cat) ADJUNTANT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ I INDICANT EL NOM DE L’ALUMNE A L’ASSUMPTE:

  • Còpia del DNI / NIE / Passaport del tutor legal.
  • Còpia del DNI / NIE / Passaport de l’alumne (si té).
  • Còpia de la targeta sanitària de l’alumne (TSI).
  • Còpia del butlletí de final de curs de 6è de primària.
  • Còpia del carnet de vacunació de l’alumne.
  • Fotografia mida carnet de l’alumne.
  • Justificant de la transferència bancària.
  • Còpia de certificat mèdic (si s’escau).

EL PROCÉS DE MATRÍCULA ES CONSIDERARÀ FORMALITZAT QUAN S’HAGI COMPLETAT EL FORMULARI DE MATRÍCULA I QUAN S’HAGI VERIFICAT QUE HEM REBUT CORRECTAMENT TOTA LA DOCUMENTACIÓ DEMANADA.

Quota de serveis (assegurança escolar, agenda, taquilla, material d’ESO, ús de tablets i llicències digitals)

El pagament de 144 € en concepte de quota de serveis s’ha de fer amb ingrés en caixa o per transferència al BANC de SANTANDER, Nº compte ES85 0049 0807 11 2010407604, indicant: Nom, Cognoms i curs de l’alumne

Documentació addicional

Si us trobeu en un dels següents casos, també haureu d’omplir aquests documents i adjuntar-los en el correu electrònic de formalització de matrícula:

Altres informacions

Per a qualsevol consulta, podeu trucar a la secretaria (93 274 06 12) en horari de 9 a 14 h de dilluns a divendres.