Recursos educatius

 • Pla d’Acció Tutorial i introducció del Pla Personal (NOVETAT 2020-21)
 • Coordinació d’ESO i BATXILLERAT
 • Pla de Convivència (Novetat 2019-20)
 • Equip psicopedagògic d’atenció a la diversitat
 • Treball Globalitzat de 1r a 3r d’ESO
 • Itineraris especialitzats a 4t d’ESO
 • Aula d’Acollida
 • Vetllador/a
 • SIEI
 • Comissió de coordinació amb els Centres d’ Educació Infantil i Primària (CEIP) de Sant Andreu
 • Comissió de coordinació amb els Serveis Socials de la zona
 • Programa de Mediació Escolar
 • Classes pràctiques a les aules específiques
 • Programa de professorat del Màster d’Educació en pràctiques (Curs 2020-21 – tenim35 alumnes en pràctiques)
 • Alumnat que treballen al centre dins de la formació dual de Graus d’Informàtica i Tècnics d’Intervenció Social.