Normes i funcionament de centre

NOFC

Les Normes de funcionament organització de centre van estar modificades i aprovades pel Consell Escolar el 28 de febrer de 2018. Actualment s’està gestant el nou Projecte de Convivència que implicarà la modificació de les NOFC.