Matèries Globaliztades

El nom oficial és el de Treball Globalitzat (TG), on es fusionen 3 matèries, que són Tecnologia, Ciències Socials i Ciències Naturals. El curs es divideix en treballs globalitzats d’unes cinc/sis setmanes aproximadament que són d’una temàtica diferent. A més, a la primavera i a la tardor, existeixen dos TG especials, els coneguts com Treballs Globalitzats de Proposta Externa (TGPE), que es generen perquè un organisme extern, normalment una organització sense ànim de lucre, realitza una comanda a l’institut perquè els alumnes treballin sobre un tema amb una finalitat concreta, que es materialitza en un producte que respongui a la comanda efectuada.

Llengües Avancem

Estructures comunes: conceptes comuns en les llengües catalana i castellana com ara l’ortografia, la fonètica, les categories gramaticals o la puntuació es poden ensenyar en una mateixa classe. No cal donar per separat cada un d’aquests aspectes en una classe de català i una altra de castellà.

GEP

S’ofereix la matèria optativa Science o Naturlab, a més de la continuació de Francès i Alemany.

Els alumnes trien

Les matèries optatives a 2n d’ESO són Cultura clàssica, Musiquem II, Science/Naturlab, Tast de teatre i Va de debat. Durant el curs 2020-21, i degut als efectes la pandèmia, no s’oferirà cap matèria optativa a 2n d’ESO, sinó que es crearan càpsules trimestrals amb els mateixos i d’altres continguts optatius. Excepcionalment, (i fins a nou avís) es podrà fer Francès i Alemany en grups barrejats amb mascareta.

Camps d’aprenentatge

Els camps d’aprenentatge són serveis educatius de suport curricular i de caràcter interterritorial que treballen conjuntament amb els centres educatius. El valor afegit dels camps d’aprenentatge és promoure l’aprenentatge competencial dels alumnes a partir d’activitats didàctiques en entorns naturals, socials i culturals singulars de Catalunya.

A 2n d’ESO marxem l’Entorn d’Aprenentatge de Tuixent Cadí-Moixeró, on es fa una proposta didàctica que pretén interessar als nois/es en l’estudi i descoberta dels ecosistemes de muntanya, dels seus recursos i la forma de viure d’aquests pobles i, de passada, fer esquí nòrdic o raquetes de neu.