Qui som i què fem?

Qui som?

L’Associació de Mares i Pares de l’Institut Dr. Puigvert

som

un col·lectiu de persones que treballem conjuntament amb l’Associació d’Alumnes i, en col·laboració amb el professorat del centre, per incentivar i donar suport a les diferents propostes i necessitats que sorgeixen, perquè volem que l’Institut sigui el millor centre educatiu per als nostres fills, on s’hi trobin a gust i vagin madurant i creixent en coneixements i com a persones.

Per la seva banda,  l’Associació d’Alumnes de l’Institut Dr. Puigvert 

és

un grup d’alumnes que impulsa la vida del centre, organitza els tallers extraescolars, les sortides pròpies, participa en l’emissora de ràdio del centre, en els grups de teatre i aeròbic i contribueix al seu fiançament.

Què fem?

Participem en la gestió de l’escola
 • Consell Escolar i les seves comissions.
 • Ens coordinem mensualment amb l’Equip Directiu del centre i, entre d’altres temes, treballem conjuntament en la MILLORA DE LA QUALITAT per a obtenir un millor rendiment escolar.
 • Fem aportacions econòmiques per atendre i millorar la infraestructura de l’Institut.
 • Organitzem classes de reforç amb l’objectiu de millorar el rendiment escolar dels alumnes.
A més
 • Col·laborem amb l’Associació d’Alumnes.
 • Col·laborem i donem suport a l’Associació Esportiva de l’Institut.
 • Col·laborem en la distribució de llibres de text.
 • Subvencionem tallers, activitats culturals, viatges de fi d’estudis de primer de Batxillerat, Proves Cangur, Festa de les Orles, fesrta de Sant Jordi, festa de fi de curs, etc.
 • Promovem activitats de formació de mares i pares, des de la vessant cultural i en educació familiar.
 • Formem part de la Coordinadora d’Ampas d’Escoles i d’Instituts del Districte.
 • Promovem activitas extraescolars per a mares, pares i alummnes.

Reunions de la Junta

 • La Junta de l’AMPA ens reunim una vegada al mes.
 • La Junta de l’AMPA ens reuneix peròdicament amb l’Equip Directiu del centre.
 • L’AMPA està federada a la   FAPAES (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya).