Organigrama

Curs 2019-20

Equip directiu

Directora: Txeli Segué

Cap d’Estudis : Joan Abril

Coordinació Pedagògica: Salvador Valverde

Secretari: Quique de la Hoz

Consell Directiu

Coordinador 1r d’ESO: Esther Domènech

Coordinador 2n d’ESO: Marcela de la Rosa

Coordinador 3r d’ESO: Joan Abril

Coordinador 4t d’ESO: Ivan Sangenís

Coordinadora Pla de Convivència: Noèlia Gómez

Coordinadora de Projectes Artístics: Carol Vega

Coordinadora de Batxillerat:
Tània Rodríguez

Coordinadora de Metodologies Globalitzades:
Lourdes Costa