Calendari del curs

Calendari curs 2020-21

14 de setembre de 2020: inici de les classes l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021: vacances de Nadal.

Del 27 de març al 7 d’abril de 2021: vacances de Setmana Santa.

21 de juny de 2021: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

Les proves extraordinàries de l’educació secundària obligatòria es faran del 17 al 22 de juny de 2021. Les proves extraordinàries del 1r curs de batxillerat, dels cicles formatius d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es faran del 2 al 6 de setembre de 2021. Per als cicles formatius de formació professional i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran el mes de juny, després de les proves ordinàries.

Dies de lliure disposició:  7 de desembre de 2020 (Immaculada) 15 de febrer de 2021 (Carnestoltes) i 21 de maig de 2021 (Segona Pasqua).