Secció de l’Institut Cirviànum al Reclam

 

L’institut Cirviànum, adscrit en la campanya de promoció de la FP Dual a la comarca, ha engegat una secció durant aquest curs 2019-20, en la qual intenta de mostrar als lectors del Reclam de la comarca d’Osona, el dia a dia dels centres que imparteixen cicles formatius, donant informació general de com funcionen els cicles formatius, i del centre.

Procurarem cada setmana de fer la corresponent difusió de l’article publicat en les xarxes socials del centre i en la pròpia pàgina web. S’engega aquesta secció amb la voluntat de contribuir en la difusió de la FP Dual, conforme amb la campanya publicitària que ha iniciat el govern de la Generalitat sota el nom de “174 graus de motivació”.

La campanya, que es posa en marxa en diferents mitjans de comunicació, publicitat exterior i xarxes socials, agrupa en diferents creativitats totes les variants de la Formació Professional, i s’adreça tant a alumnes, persones en situació d’atur, persones que poden tenir interès en fer un reciclatge formatiu, a l’empresa per fer veure els avantatges de la seva implicació en l’FP i també al conjunt de les famílies i de la societat.

Cal destacar-ne també la funció social, ja que es volen promoure les famílies professionals que requereix l’actual mercat laboral i, al mateix temps, situar les dones en professions més masculinitzades, i a homes en sectors feminitzats, com el dels serveis i l’atenció a les persones.

A continuació, podeu veure, les diferents publicacions que s’han anat fent fins ara: