Preinscripció Batxillerat curs 2018-19

 

Període: Del 14 al 24 de maig

Horari de secretaria:

 • De dilluns a divendres de 9h a 14h
 • Dilluns, dimecres i divendres de 15:30h a 17:30h i dimarts de 15:30h a 19h.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ

 • Sol·licitud de preinscripció, per descarregar-la cliqueu aquí.
  • Al centre d’on prové el vostre fill o filla us facilitaran el número d’identificació de l’alumne (IDALU)
 • Certificat de la qualificació mitjana dels tres primers cursos de l’ESO o la qualificació de la prova d’accés.
 • Original i fotocòpia del llibre de família: plana dels pares i del fill o filla que es preinscriu, si és menor.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a si en té o és major de 14 anys
  • Si l’adreça que apareix al DNI de l’alumne, mare, pare o tutor legal és diferent a la que consta a la sol·licitud de preinscripció, heu de presentar un volant de convivència que us facilitaran a l’Ajuntament de la població on residiu, on apareguin tots els membres de la unitat familiar.
 • Tria de modalitat i matèries. És una tria orientativa que s’ha d’acabar de concretar a la matrícula. Per descarregar el document cliqueu aquí.

Criteris complementaris a l’efecte de barem:

 • Carnet de família nombrosa o monoparental.
 • Malaltia crònica de l’alumne. Informe mèdic on s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i on s’especifiqui de quina malaltia es tracta.