ESO

L’Institut Cirviànum pertany a la xarxa de centres educatius públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els nostres objectius educatius són tres:

 1. Formar alumnes amb excel·lència i equitat.
 2. Mantenir un ambient que permeti l’assoliment de les competències en un marc de cohesió social.
 3. Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar.

En conseqüència, l’ESO es basa en els següents principis d’organització pedagògica:

 • Les pràctiques educatives inclusives.
 • El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permetin la plena integració social i laboral i la seva incorporació als estudis superiors.
 • La incentivació de l’esforç individual i grupal.
 • L’esperit crític i el respecte davant la diversitat d’opcions i pensaments.
 • El compromís amb la llengua i la cultura catalanes.
 • La convivència basada en la solidaritat, la tolerància i el diàleg.
 • La defensa dels drets humans, la igualtat de gènere i la pau.
 • El respecte per l’entorn mediambiental.

Dos els eixos del centre són l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i laboral. L’acció tutorial es desenvolupa en diverses facetes: la coordinació entre primària i secundària, el seguiment tutorial (tutor de grup i tutories individualitzades), la comunicació amb les famílies, el pla d’acció tutorial, l’atenció psicopedagògica, i els programes de convivència i mediació escolar. També es promou l’orientació acadèmica i laboral al llarg de la secundària, amb diferents xerrades i activitats, mitjançant els consells orientadors, i en contacte amb les famílies, per valorar les opcions més adequades per a cada persona.

S’utilitza la plataforma iEduca com a eina de comunicació amb les famílies (control d’assistència de l’alumnat, calendari d’activitats, pagament de sortides, registre de l’acció tutorial i seguiment de l’alumnat al llarg de la seva escolarització al centre, etc.).

Durant el curs al Cirviànum trobaràs…

 • Horari continuat de les 8:10 h a les 14:45 h.
 • Possibilitat de cursar francès durant tota la secundària i 1r de Batxillerat.
 • Oferta de totes les assignatures optatives i de modalitat que proposa el Departament d’Educació.
 • Treball per projectes dins del marc de les assignatures optatives.
 • Implantació d’eines TIC (chromebooks, pissarres digitals, llibres i recursos digitals).
 • Atenció individualitzada i especialitzada pel Departament d’Orientació per a les necessitats específiques.

I quins projectes portem a terme?

 • Projecte de Qualitat i Millora contínua.
 • Projecte de Lectura diària.
 • Preparació exàmens DELF (Francès).
 • Mediació Escolar.
 • Reconeixement de l’Excel·lència.
 • Projecte Òpera (en col·laboració amb el Liceu).
 • Equip de prevenció de Bullying.
 • Escola verda.
 • Projecte Pati(R)evolució (amb l’assessorament de l’entitat SEO Bird Life).
 • Projecte Lila (coeducació i igualtat de gènere).
 • Reforç escolar.
 • Punt Jove.

.