Recursos Digitals 2n SMX

SMX – MP12 – Desplegament del Crèdit de Síntesi

SMX – MP07 – Instal·lació Zentyal

SMX – MP07 – Instal·lació webmin Ubuntu Server 18.04 LTS

SMX – MP06 – UF5 – Monitoratge de Xarxes amb Nagios

 

SMX – MP04 – Sistemes Operatius en Xarxa – Integració de sistemes

 

SMX – MP07 – Serveis de Xarxa – Configuració Xarxa-Amfitrió


SMX – MP06 – UF5 – Monitoratge de Xarxes

SMX – MP06 – còpies de seguretat amb ubuntu 20.04 LTS