Procés extraordinari d’admissió als cicles de formació professional

  • El 8 de setembre de 2021 es publicarà el nombre de places escolars per centre, cicle i torn.
  • El període per presentar sol·licituds en aquest procés extraordinari és del 8 al 10 de setembre de 2021.
  • La sol·licitud es presenta al centre, presencialment, i s’hi ha d’adjuntar la documentació d’identificació, la de nota mitjana de l’ensenyament que permet l’accés o de la prova d’accés i la credencial d’haver participat en el procés ordinari de preinscripció si és el cas.
  • No més tard del 17 de setembre, el centre farà pública la llista de sol·licituds amb plaça assignada, la llista de sol·licituds sense plaça assignada i la llista de sol·licituds excloses, si és el cas, així com la forma i dates de matriculació.
Més informació:
CFGM: Més informació de la preinscripció procés extraordinari
CFGS: Més informació de la preinscripció procés extraordinari

Matrícula 2a fase

Calendari:

2 de setembre de 2021: publicació de centres i cicles formatius amb places vacants per a la segona fase d’admissió
Les vacants que s’ofereixen en la segona fase d’admissió es publiquen en la web del Departament i en els centres.

Del 2 al 6 de setembre de 2021: segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d’assignació de places. Als alumnes que poden participar en la segona fase d’admissió el Departament els enviarà un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l’ampliació de sol·licituds.

7 de setembre de 2021: publicació de la llista admesos
Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada en la segona fase d’admissió.

CFGM: Més informació de la preinscripció 2a fase
CFGS: Més informació de la preinscripció 2a fase

Premis Minerva 2021

Els nostres alumnes de Batxillerat han participat en els premis Minerva.
Trobareu més informació en el següent enllaç

Proves Cangur 2021

El passat dijous 18 de març tot l’alumnat de l’ESO de l’institut va participar en la prova Cangur de matemàtiques.
Es tracta d’un joc-concurs que es celebra anualment el tercer dijous de març en més de 30 països.
De tot l’alumnat hem fet una selecció de 48… Llegeix més»