En el nostre institut donem molta importància a l’hàbit de la lectura. Per aquest motiu, els nostres alumnes disposen d’algunes estones al llarg de la setmana per realitzar aquesta activitat. D’altra banda, els alumnes que no cursen l’optativa de religió fan l’alternativa de lectura, anomenada Gust per la lectura, que proposa la implementació del programa Lectura Lliure i Voluntària a tot l’institut de 1r a 4t d’ESO.

 

 

El programa de Lectura Lliure i Voluntària (LLV) té com a finalitat promoure el desenvolupament de l’hàbit de la lectura i de millorar les actituds i els interessos de lectura, presentant-la com una activitat de llenguatge, recreativa, voluntària i holística, estructurada en un temps fix i amb materials prèviament autoseleccionats.

Cada vegada que un alumne/a dedica un temps més o menys prolongat a llegir un material de la seva elecció i obté informació o plaer, està realitzant a la pràctica una LLV. En el marc escolar, aquesta modalitat de lectura proporciona als estudiants l’oportunitat de transferir i aplicar destreses lectores a una activitat independent i plaent.

La recerca diu sobre la LLV que:

  • És efectiva per augmentar i millorar la lectura
  • És agradable i font de plaer
  • Millora els resultats de coneixements generals
  • Millora l’ortografia, el vocabulari, l’escriptura i la gramàtica
  • Ajuda els alumnes que estan aprenent una nova llengua
  • Milloren els resultats de les proves de lectura i d’altres
  • Fa millors pensadors

La creació d’un espai de lectura personal a l’escola dona l’oportunitat de llegir a tots els alumnes amb independència del seu context sociofamiliar. La lectura autònoma, extensiva, silenciosa, de gratificació immediata i d’elecció lliure és imprescindible per al desenvolupament de les competències lectores. Tots els estudis assenyalen que els lectors que més practiquen la lectura silenciosa i independent són els que obtenen els resultats més alts en comprensió lectora.

És així perquè els textos col·laboren amb l’esforç docent segons la vella fórmula que “de llegir, se n’aprèn llegint”. En aquest temps perllongat de lectura els alumnes practiquen i adquireixen les habilitats necessàries. També aprenen les conductes habituals dels lectors, tals com avaluar anticipadament els llibres, arriscar-se a seleccionar-los, acostumar-se a abandonar un llibre que defrauda o no serveix per als seus propòsits, endur-se en préstec aquell que els resulta atractiu, recomanar i deixar-se recomanar, etc.

A través d’aquestes pràctiques els nois i les noies formen la seva autoimatge com a lectors i en construeixen la capacitat de llegir autònomament.