Batxillerat

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que, convencionalment, cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Es tracta d’un cicle format per dos cursos. Aquests estudis tenen com a objectiu que l’alumnat adquireixi una metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides. Semblantment, els prepara per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

Els estudis de batxillerat s’estructuren en:

  • Part comuna: assignatures comunes i tutoria.
  • Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

Els alumnes fan 30 hores lectives setmanals, aproximadament. Els alumnes de batxillerat poden escollir entre diferents modalitats d’estudis. La modalitat que triïn el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle. Les modalitats són Arts, Humanitats i Ciències socials, i Ciències i Tecnologia.