Campus Ítaca

El campus Ítaca és un programa socioeducatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona dirigit a estudiants de secundària. Consisteix en una estància al campus durant els mesos de Juny i Juliol, organitzada en torn de set dies cada un. L’alumnat realitza una sèrie d’activitats pedagògiques i lúdiques que tenen com a objectiu incentivar els alumnes a continuar amb la seva formació un cop acabada l’etapa obligatòria. El campus també té com a objectiu ser un espai de convivència entre alumnat de diferents entorns socials diversos.

Els objectius del programa són:

  • Donar continuïtat als estudis post obligatoris un cop finalitzada la etapa obligatòria.
  • Convertir-se en un espai de convivència entre els nois i noies participants.
  • Garantir la igualtat d’oportunitat i l’accés a tots els participants del Campus Ítaca.

El Campus Ítaca va néixer el 2004 quant Lluís ferrer i Caubet (en aquell moment rector de la UAB), va decidir implementar un projecte amb l’objectiu de reduir l’abandonament escolar prematur i acostar els alumnes a la universitat.

Cada estiu alumnes del Pompeu Fabra participen en aquest campus.