Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

• JUNTA DIRECTIVA

– Xavier Joseph Benet (Director)
– Marisa Moya Romera (Cap d’estudis)
– Jordi Parés Esplugas (Secretari)

• SECTOR PROFESSORS

– Lidia Luque González
– Montserrat Tendero Ferrer
– Clara Morodo Testa
– Rubén Flecha Lacalle
– Valentí Rodríguez Vea
– Rosa Mª Monsó Altés
– Concepció Pujol Noguera
– Jonathan Bacaicoa Valls

• SECTOR PARES D’ALUMNES

– Inmaculada Jiménez Martínez
– Montserrat Tristany Franquesa
– Sònia Hidalgo Moya
– Esmeralda Zaragoza (AMPA)

• REPRESENTANT AJUNTAMENT

– Soledad Rosende Castillo

• SECTOR ALUMNES

– Vacant
– Ismael Abolafia Moro
– Biel del Valle Tristany
– vacant

• REPRESENTANT PAS

– Lluis Reynés Masferrer