Projectes de Centre

L’institut Pompeu Fabra és un centre actiu, viu i plural.  Un dels principals objectius és fonamentar entre l’alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora mitjançant la comunicació i el treball, tant individual, en grup, en parelles… per un bon sistema d’adquisició dels aprenentatges i la seva formació. L’objectiu és aconseguir que l’alumnat sigui l’autèntic protagonista del seu aprenentatge sempre estimulat i orientat pels docents.

L’Institut participa en una gran varietat de projectes per tal d’arribar a tots els interessos del nostre alumnat:

Projectes de llengües, d’investigació, de matemàtiques, solidaris, saludables, tecnològics, democràtics i socials, esportius, …