Preinscripció ESO (només alumnat nou al centre)

PREINSCRIPCIÓ D’ESO CURS 2021-22

del 17 al 24 de març de 2021

CALENDARI

 • Oferta pública de places escolars: 11 de març de 2021.
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 17 al 24 de març de 2021  (el 25 i 26 de març, es pot presentar documentació acreditativa que no s’hagi adjuntat durant el període de presentació de sol·licituds).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d’abril de 2021.
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d’abril de 2021.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril de 2021.
 • Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2021, a les 11 h.
 • Llista ordenada definitiva: 7 de maig de 2021.
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 28 de maig de 2021.
 • Oferta final de places escolars: 4 de juny de 2021.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juny de 2021.
 • Matrícula alumnes 1r ESO: del 14 al 18 de juny de 2021

 

OFERTA PÚBLICA DE PLACES D’ESO DE L’INSTITUT OLIVAR GRAN 2021-22

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (del 17 al 24 de març de 2021)

ABANS DE COMENÇAR….

És indispensable disposar d’un número de telèfon mòbil i un correu electrònic.

També és necessari el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU). Es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD…

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic que estarà disponible al portal preinscripcio.gencat.cat.

 • Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil a l’abast de tothom, a través d’una contrasenya que es rep al telèfon mòbil.
 • No cal adjuntar cap documentació identificativa.
 • Només cal adjuntar la documentació que acredita el compliment d’alguns dels criteris al·legats a la sol·licitud. Consultar en quin cas cal, a l’apartat informació addicional Criteris i Barem d’ordenació de les sol·licituds.

Les persones que no puguin accedir al registre electrònic, han d’utilitzar el formulari en suport informàtic que estarà disponible al web del departament.

 • En aquest cas, s’ha d’adjuntar al formulari els documents identificatius escanejats o fotografiats de la persona que presenta la sol·licitud, de l’alumne/a i el llibre de família o similar.
 • També caldrà adjuntar la documentació que acredita el compliment d’alguns dels criteris al·legats a la sol·licitud. Consultar en quin cas cal, a l’apartat informació addicional Criteris i Barem d’ordenació de les sol·licituds.

 

Rebran el resguard de la sol·licitud de preinscripció al correu electrònic que hagin indicat al formulari.

En el resguard també es detallarà si cal adjuntar documentació addicional per acabar el tràmit de preinscripció.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: