Preinscripció BATXIBAC (només alumnat nou al centre)

PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC (DOBLE TITULACIÓ BATXILLERAT I BACCALAURÉAT) CURS 2021-22

del 3 al 7 de maig de 2021

Tota la informació general sobre el procés de preinscripció la trobareu a la pàgina oficial  del Departament d’Educació https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

CALENDARI

 • Oferta pública de places escolars: 28 d’abril de 2021.
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció al centre: del 3 al 7 de maig de 2021.
 • Entrevistes personals: del 3 al 7 de maig de 2021.
 • Prova de nivell: del 3 al 7 de maig de 2021.
 • Publicació llista d’alumnes admesos: 17 de maig de 2021.
 • Matrícula ordinària: del 12 al 16 de juliol de 2021.

 

OFERTA PÚBLICA DE PLACES  DE BATXIBAC DE L’INSTITUT OLIVAR GRAN 2021-22

Publicació 28 d’abril de 2021.

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (del 3 al 7 de maig de 2021).

Cal presentar al centre dins del període de preinscripció:

 • El model de sol·licitud degudament emplenat i signat, que estarà disponible al web del Departament de la Generalitat preinscripció.gencat.cat
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a).
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne o alumna (targeta sanitària individual).
 • Certificat amb la qualificació mitjana de primer a tercer d’ESO.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.
 • Nivell B1, si es disposa d’ell.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Durant el període de preinscripció, s’haurà d’acreditar/superar els següents requisits d’accés:

 • Demostrar un nivell bàsic de Francès, dues opcions:
  • Certificat Nivell B1.
  • Superar prova de nivell (oral i escrita).
 • Entrevista personal.