Matrícula a estudis postobligatoris per a alumnat nou

Trobareu la informació de la matrícula per alumnat nou a la secció del web FUTUR ALUMNAT

https://agora.xtec.cat/ies-miquel-tarradell/futur-alumnat/matriculacio-alumnat-nou/

CALENDARI DE MATRÍCULA
  • BATXILLERAT: El període de matriculació de batxillerat per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ : El període de matriculació dels cicles de formació professional de grau mitjà per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: El període de matriculació dels cicles de formació professional de grau superior per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del 19 al 23 de juliol de 2021, ambdós inclosos.