Potenciometria amb electròde selectiu

practica nitratos ESI    Imatge 1  Eléctrode de referència i l’ESI

La potenciometria és una tècnica instrumental quantitativa amb la qual es pot determinar la concentració d’una espècie química en una mostra líquida mitjançant un elèctrode de referència, un elèctrode d’indicador i un voltímetre. Aquest mètode és molt utilitzat, ja que, en contraposició d’altres tècniques instrumentals, no influeix ni el color ni la terbolesa de la mostra, i el rang de treball és més ampli que moltes altres tècniques. Al Cicle Superior de Química Ambiental del Mercè Rodoreda, apliquem aquesta tècnica, per exemple, per determinar quantitativament la concentració de nitrats d’una mostra de patates. (Imatge 2) Llegir més»

FCT-Departament de Salut Pública de l’Hospitalet de Llobregat

 

IMG_20170201_125444

La millor manera d’aprendre és aplicar el que ja sabem, per això fem un munt d’hores de pràctiques.

Jo vaig triar fer pràctiques al laboratori perquè la feina de camp és entretinguda, i les activitats que tenien programades s’ajustaven molt al que feiem a diversos crèdits. A més em va semblar una molt bona oportunitat per millorar les meves habilitats al laboratori.

En aquest article parlare sobre les característiques del laboratori en relació a l’espai de treball i les determinacions que hi duc a terme per tal d’ajudar a fer-vos una idea del que podria ser estar de pràctiques en un laboratori professional.

Llegir més»

Pràctiques a l’empresa Aquàlia

1

Per adquirir el títol de tècnica superior de Química Ambiental, a part d’assistir a les classes per la tarda, he hagut de realitzar pràctiques pels matins, generalment unes 440h durant el curs.  En el meu cas he fet pràctiques a l’empresa Aquàlia de Molins de Rei, empresa dedicada a subministrar aigua a les xarxes públiques i privades.

En aquesta empresa hi ha un petit i tranquil laboratori on s’analitzen mostres d’aigua com ho poden ser de diferents fases d’una ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable), dipòsits generals, fonts públiques, entre d’altres. Amb aquests anàlisis es controlen els possibles contaminants que podrien haver en alguna mostra i en cas de contaminació, l’empresa actua per a solucionar-ho enviant els tècnics corresponents a les zones afectades.

Si vols saber més sobre com és el món en aquest laboratori no dubtis en fer un clic a LLEGIR MÉS!

Llegir més»

Cromatografia fulles d’espinacs

download

La separació d’un analit (substància que volem determinar) de les possibles interferències és sovint una etapa molt important en els procediments analítics. El mètode més utilitzat per fer separacions analítiques és la cromatografia. En aquesta pràctica vam separar els pigments vegetals d’unes fulles d’espinacs per cromatografia sobre paper de filtre.

Llegir més»

Clostridis sulfit-reductors

pic1_26022013113345

Els clostridis són bacteris de morfologia bacil lar, gram+, anaerobis estrictes (no poden viure en presència d’oxigen). Són capaços de formar espores i el seu metabolisme és sulfit reductor, ja que l’acceptor final d’electrons és l’ió sulfit. Viuen en aigües dolces i en el sòl. També els trobem a l’intestí, però en menor proporció. En formar espores són molt resistents, et pel qual són indicadors d’una contaminació tardana de l’aigua. Són anaerobis perquè acceptor final d’electrons de la seva cadena respiratòria no és l’O2, sinó l’ió sulfit (SO32-), que es redueix a ió sulfur (S2-). Amb producció  d’àcid sulfhídric.Per tant s’ha d’impedir de forma estricte el contacte amb l’aire per a assegurar el seu creixement.

Llegir més»

Polimerización del alcohol de polivinilo

 

1

En la empresa Paniker, realizamos diferentes tipos de adhesivos, entre ellos los adhesivos en dispersión acuosa los cuales les he dedicado gran parte de mi tiempo en las practicas. Mi trabajo allí es elaborar adhesivos junto con mi tutor en practicas, que sean mejores que los de la competencia.

Una de las técnicas que utilizamos para elaborar las materias primeras antes de formar el adhesivo es la polimerización de polivinilo, la cual es bastante costosa pero divertida.

Llegir més»

FCT a l’IDAEA

Per obtenir el títol del cicle en Química ambiental, s’han de completar 440 hores en un centre de treball, que amb una bona gestió horària es poden realitzar simultàniament amb els estudis per la tarda.

He tingut l’oportunitat de poder fer les pràctiques a l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua – CSIC. Allà som bastants persones, les quals analitzem tot tipus de paràmetres sobre l’aigua, extracció de fàrmacs d’aigua de riu, anàlisi de compostos organoclorats en diferents punts de la xarxa de distribució de l’aigua, anàlisi i extracció de pesticides, etc. Llegir més»

La dureza del agua

baixa

La dureza total del agua se asocia con el contenido de sales de esa agua, por lo tanto, la dureza del agua la constituyen todos los cationes polivalentes disueltos. Aunque, la concentración de Ca2+  y de Mg2+ excede la de cualquier otro cation y por lo tanto, se suele asociar dureza con el contenido de sales de Ca y Mg. Normalmente la dureza total se expresa según la concentración  en ppm de carbonato de calcio que es equivalente a la concentración total de cationes multivalentes de una muestra.

Un efecto muy visible en aguas de distinta dureza es su diferente comportamiento ante la adición de jabón. En presencia de la misma cantidad de jabón, la aparición de espuma es mucho menor si se trata del agua “dura”, ya que el calcio y el magnesio reaccionan con los compuestos que forman el jabón y dejan de ser efectivos, con la consiguiente necesidad de añadir más cantidad de jabón si nos encontramos en este extremo.

Llegir més»

Consultoria Sant Just Desvern – Anticimex

PicMonkey Collage

Una part essencial del grau superior de Química Ambiental són les pràctiques, que es realitzen en una empresa per tal de posar en pràctica la matèria donada a classe. És un mètode molt efectiu de poder viure l’experiència de formar part d’un equip en el sector de la química ambiental i conèixer el funcionament d’una empresa. Durant el grau s’han de realitzar 440 hores de pràctiques.

En el meu cas, he començat les pràctiques a l’empresa Anticimex, una consultoria situada a Sant Just Desvern. L’empresa esta dividida en tres departaments: control de plagues, seguretat alimentària i higiene ambiental, i dins d’aquest últim hi ha dos sectors, el d’aigües i en el que estic, qualitat de l’aire interior.

Llegir més»

Duresa de l’aigua

34562D65-7A2A-47C8-BCBA-7F8F37BE8DC2

La duresa de l’aigua és deguda a certs cations dissolts en aigua que interfereixen en la producció d’escuma dels sabons de sodi (Na) i potassi (K), ja que es forma un precipitat insoluble.

Així doncs, direm que la duresa de l’aigua la constitueixen tots els cations polivalents (amb més d’una càrrega positiva) dissolts. Tot i això, la concentració de calci (Ca2+) i magnesi (Mg2+) excedeix de molt les concentracions dels altres cations polivalents. És per això, que la duresa se sol associar habitualment al contingut en sals de Ca i Mg.

Llegir més»