Experiment protocol: SPE with prior filtering

IMG_20170329_113650

To get the final degree from the CFGS of Environmental Chemistry we have to do a total amount of 440 hours of an internship in a laboratory or in a business. I have been lucky enough to get to do them in a lab, at the CSIC- IDAEA.

I am so happy to be there because it has given me the chance to improve my knowledge, to do things I could not have done in another place and to enjoy science.
Basically what I do is to analyze pharmaceuticals compounds contained in water samples that come from Girona. To do so, what I first have to do is an SPE.

Llegir més»

Excursió a la depuradora de El Prat

xcdc

Avui, alguns membres del cicle formatiu hem fet un visita voluntària a la planta EDAR del Prat de Llobregat, la planta que depura les aigües de l’Hospitalet, Sant Just, El Prat, Cornellà i un 35% de Barcelona entre altres … l’excursió consistia en una visita guiada per les diferents parts de la planta; A la fotografia inicial podeu veure el esquema de la planta al igual que el recorregut que vam seguir. Llegir més»

Pràctiques a la Universitat de Barcelona

Actualment a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona i específicament al Departament d’Estratigrafia, Paleoclimatologia i Ciències Marines, estudien les hipòtesis fetes sobre la composició de la placa continental a la zona de Barcelona per comprovar si són correctes i fiables.

Les aportacions incials fetes per altres Instituts i Universitats, afirmen que la composició geològica d’aquesta placa continental es troba modificada per les aportacions que ha rebut del rius Llobregat i Besós i canvis antropogènics que han dut a terme a la ciutat de Barcelona, específicament al Port.

besos llobregat

 

Llegir més»

Pràctiques a l’ETAP de Sant Joan Despí

 

Mapa
Mapa

Aquest cicle m’ha donat l’oportunitat de fer les practiques a l’empresa Aigües de Barcelona (l’ETAP de Sant Joan Despí), on he pogut posar en pràctica molts dels coneixements de química analítica que he anat adquirint al llarg d’aquest curs.

El Col·lector de Salmorres és una instal·lació que es va fer al 1983, pel traçat del riu Llobregat i Cardener, des de les explotacions minaires fins al Prat de Llobregat, i que té com a objectiu evitar l’abocament d’aigües als rius Llobregat i Cardoner, amb elevada concentració de clorurs procedents de les surgències salines de Rierol Salat (Cardona) i de la Riera Conangle (Balsareny) i de les aigües residuals de les factories de les mines de potassa de Cardona Súria, Balsareny i Sallent, en conduir-les mitjançant un col·lector fins al mar, on són directament evacuades sense tractament previ.

Llegir més»

La Química Analítica dels nostres dies

Més severitat en el control de les aigües requereix més prestacions tecnològiques en els equips de control. Així doncs, que les quantitats considerades com a segures es redueixin comporta inevitablement que els aparells i el mètodes de detecció hagin de ser cada cop més sensibles. I aquesta és sens dubte una de les causes que han fet que la Química Analítica hagi experimentat un desenvolupament difícil d’imaginar i, al mateix temps, que una de les grans beneficiàries hagi estat la seguretat de l’aigua potable dels països desenvolupats. Desgraciadament, molt queda per fer encara en països del tercer món.… Llegeix més»

Determinación de nitritos en aguas por espectroscopía de absorción molecular UV-Vis

esper

El nitrógeno es un elemento muy abundante en la atmósfera donde alcanza casi un 80% en volumen. En los seres vivos, su ubicación principal se encuentra en las proteínas donde puede alcanzar hasta el 20% en peso de las mismas. Los principales compuestos de nitrógeno presentes en la naturaleza, además del nitrógeno molecular atmosférico y del nitrógeno en materias orgánicas, son nitratos, nitritos y amonio. Desde el punto de vista de estabilidad, el nitrito es el más inestable. Llegir més»

Espectrofotòmetre de flama

i_667_16042010161_new

En aquest apartat us presentaré uns dels aparells que més acostumem a utilitzar a la meva empresa on realitzo les pràctiques, aquest s’anomena espectrofotòmetre de flama, la seva marca és Corning i el model FP 410. L’equip permet la realització d’anàlisi de continguts en sodi, potassi i liti en mostres aquoses i en mostres sòlides. L’equip té un límit inferior de detecció de 20 ppb de sodi i potassi i la seva sensibilitat de lectura és de 100 unitats.

Llegir més»

Plasma d’argó acoblat inductivament amb espectrometria de masses

icp

El plasma d’argó acoblat inductivament amb espectrometria de masses (ICP-MS) és una tècnica analítica multielemental que la seva principal característica és que posseeix uns límits de detecció per a la majoria dels elements d’unes poques ppb-ppt, la qual cosa la fa ideal per a l’anàlisi d’elements a nivell traça i ultratraça, a més és capaç de proporcionar mesures qualitatives i quantitatives.
També la possibilitat de realitzar determinacions semicuantitativas, d’elements dels quals no es disposa d’un patró, amb un error inferior al 15%. Per això és probablement, la tècnica més adequada per al control analític de la contaminació ambiental per traces de metalls.

Llegir més»

Detección de la toxicidad de aguas

vibrio-fischeri

TOXICIDAD MEDIDA DE LA BIOLUMINISCENCIA BACTERIANA (BBT)

La emisión de luz es un proceso enzimático utilizado como fuente de luciferina y luciferasa. Una característica impresionante de la bioluminiscencia, es la gran diversidad de los organismos que tienen desarrollada la capacidad de emitir luz. En ellos se incluyen bacterias, hongos, esponjas, corales, flagelados, gusanos marinos, medusas, crustáceos , caracoles, calamares e insectos como las luciérnagas y cocuyos. Llegir més»

Control de medis de cultiu

img19

El control de medis és una part important de les activitats que un alumne del cicle formatiu realitza a la formació professional a l’empresa  Aigües de Barcelona.

Els anàlisis que es realitzen a Aigües de Barcelona s’utilitzen per determinar la qualitat de l’aigua de diversos punts de control dels rius, l’aigua d’EDARs, ETAPs, o d’altres laboratoris petits que no tenen les instal·lacions necessàries com per a realitzar els anàlisis necessaris per determinar la qualitat de la seva aigua.

Llegir més»