Menjador escolar

El servei de menjador per a l’alumnat de l’INS Salvador Espriu està gestionat per l’empresa Xino-xano (www.xino-xano.org/) a les instal·lacions de l’escola La Farigola del Clot, que compta amb cuina pròpia i assessorament nutricional per a l’elaboració dels menús.

El cost del servei és, segons es determina a la Resolució EDU/790/2020:

   • 6,33€/dia per a l’alumnat fixe (tots els dies de dilluns a dijous)
   • 6,96€/dia per a l’alumnat eventual
 • El pagament serà domiciliat, els rebuts es passaran entre els dies 1 i 5 del mes (setembre sobre el dia 20), pels dies lectius corresponents.
 • L’alumnat que vulgui demanar ajut de menjador cal que presenti la sol·licitud a l’institut dins el termini establert. Trobareu tota la informació a l’apartat d’Alumnat i Famílies del web del Consorci d’Educació.
 • Per a tots els casos cal emplenar el següent formulari d’inscripció amb les dades de l’alumne/a, només el primer cop que es fa ús del servei de menjador. No podrà fer ús del menjador l’alumne/a si no s’ha omplert prèviament el formulari.

Per a més informació contacteu amb Xino-xano al 681 27 70 56. També podeu consultar aquest document.

NOTA IMPORTANT:

Per tal de poder donar el servei, cal que aquest compti amb un mínim de 15 alumnes fixes. En cas que algun mes no es complís aquest requisit, l’empresa podrà suspendre el servei i ho comunicarà a les famílies amb 15 dies d’antelació.

Funcionament en cas de confinament de grup/classe o individual:

En cas de confinament per Covid19 el menjador té habilitada l’opció de menjar per emportar(pícnic) des del primer dia de confinament. Es important que en tot moment ens informeu per tal de poder avisar a la monitora i a la cuina; per aquest motiu hem habilitat aquest formulari:

http://www.xino-xano.org/activitats/serveis-escolars/avis-confinament-espriu/

En cas de marcar SI al pícnic el funcionament és el següent:

  • Heu d’avisar a Xino Xano abans de les 10 hores del primer dia de confinament per tal de poder avisar a cuina amb marge per la seva preparació.
  • Heu de marcar els dies que actualment es fa us del menjador, seran els dies que podreu venir a recollir el pícnic.
  • L’horari de recollida dels pícnics serà les 12 i es recolliran a la porta principal de l’Escola la Farigola del Clot.
  • Heu de marcar al formulari l’inici i la finalització del confinament.
  • El jove confinat no pot venir a recollir el pícnic. Haurà de venir un membre de la família o persona autoritzada per vosaltres.

En cas de marcar NO al pícnic el funcionament és el següent:

  • En cas de no voler fer ús d’aquest servei també ens heu de contestar el formulari i es farà el descompte de la part proporcional d’alimentació al final de cada trimestre:
    • 3€ per dia per a alumnat sense beca.
    • 0,87 € per a l’alumnat amb ajut parcial.
    • En cas de gaudir d’ajut per la totalitat del servei, no es transferirà cap import a la família però es facilitarà recuperar el dia durant el curs escolar.
    • Si no ens aviseu del confinament no podrem realitzar cap retornament.

Si necessiteu qualsevol informació podeu contactar amb nosaltres al 93 231 72 90.