Menjador escolar

Menjador

El servei de menjador per a l’alumnat de l’INS Salvador Espriu està gestionat per l’empresa Xino-xano (www.xino-xano.org/) a les instal·lacions de l’escola La Farigola del Clot, que compta amb cuina pròpia i assessorament nutricional per a l’elaboració dels menús.

El cost del servei és:

6,20€/dia per a l’alumnat fixe (tots els dies de dilluns a dijous)

– 6,80€/dia per a l’alumnat eventual

Per a l’alumnat fixe (de dilluns a dijous):

– Cal omplir diferents fulls d’inscripció (inclou fitxa, autorització de sortida i ordre de domiciliació bancària) i lliurar-los a la secretaria del centre o directament a Xino-xano.

– El pagament serà domiciliat, els rebuts es passaran entre els dies 1 i 5 del mes (setembre sobre el dia 20), pels dies lectius corresponents.

– L’alumnat que vulgui demanar beca de menjador cal que presenti la sol·licitud a l’institut dins el termini establert. Trobareu tota la informació a l’apartat d’Alumnat i Famílies del web del Consorci d’Educació.

Per a l’alumnat eventual:

– Quan un alumne/a vulgui fer ús del servei un dia puntual, cal que passi per la secretaria de l’institut NO MÉS TARD DE LES 10:20h d’aquell dia, i faci efectiu l’import (6,80€).

– Així mateix, cal portar emplenades les fitxes (totes excepte l’ordre de domiciliació bancària), només el primer cop que es fa ús del servei de menjador.

NOTA IMPORTANT:

Per tal de poder donar el servei, cal que aquest compti amb un mínim de 15 alumnes fixes. En cas que algun mes no es complís aquest requisit, l’empresa podrà suspendre el servei i ho comunicarà a les famílies amb 15 dies d’antelació.