Normes i funcionament

El Consell Escolar del Centre va aprovar el juny del 2014 les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC).

S’han aprovat vàries modificacions des d’aleshores. Podeu consultar aquí la darrera versió en pdf:  NOFC