Calendari del curs

 CALENDARI del curs 2020-2021


Inici de curs: 
14 setembre de 2020 inici de les classes a l’educació secundària obligatòria i batxillerat.

Vacances d’hivern: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021.

Vacances de primavera: del 27 de març al 5 d’abril de 2021.

Final de curs: 22 de juny de 2021.

Festes de lliure disposició acordades pel Claustre i el Consell Escolar del centre: dilluns 7 de desembre 2020, dilluns 15 de febrer de 2021 i divendres 21 de maig de 2021.