Consell escolar

President

Cap d’Estudis

Secretària

Maria Ferrer hi assisteix com a Coord. Pedagògica del centre, amb veu però sense vot.

Representació del professorat

 • Roser Campi
 • Àngels Candela
 • Jordi Gibert
 • Montserrat Mestre
 • Montserrat Noguer
 • Josep Ordóñez

Representació de l’alumnat

 • Miguel Gómez
 • Lola Guinovart
 • Edith Ruiz

Representació del PAS

 • Isabel Carrasco

Representació de l’Ajuntament

 • M. José López

Representació de les famílies

 • Jorge Cangas (AFA)
 • Rafael Esteban
 • M. José Vercher