Projecte de llengües: AICLE / CLIL

 

Objectiu: El projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) té com a objectiu millorar la competència lingüística comunicativa en llengua anglesa i altres llengües estrangeres

Actuacions:

 • Impartir algunes matèries en anglès :
  -Matemàtiques
  -Ciències Socials
  -Tecnologia
 • Coordinació de professorat de matèria no lingüística i professorat d’anglès.
 • Organització d’un intercanvi amb l’Institut Cals d’Utrecht (Holanda) a 3r d’ESO
 • Oferta d’una optativa de francès de continuïtat a tota l’ESO
 • Viatge a Carcassonne i Toulouse (optativa de francès 4t d’ESO)
 • Sortida a Colliure amb l’alumnat de francès a 4t d’ESO
 • Oferta d’una optativa d’alemany a 1r i 2n d’ESO
 • Activitats en anglès en d’altres matèries del currículum
 • Desdoblaments per potenciar l’ús de l’anglès oral

Responsable: Sra. Teresa Socías

Notícies AICLE