Estudis

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

Objectius del nostre projecte educatiu plurilingüe

  • Promoure un ensenyament plurilingüe oferint l’ensenyament de l’anglès. el francés i l’alemany a l’ESO.
  • Proporcionar una educació polivalent i integral en coneixements tècnics, científics i humanístics.
  • Ensenyar en funció de les aptituds, interessos i necessitats del nostre alumnat.
  • Fer pensar amb rigor intel·lectual.
  • Educar els futurs ciutadans i ciutadanes en llibertat, perquè facin prevaler els seus drets democràtics i compleixin els seus deures amb respecte i tolerància amb la manera de ser i pensar de tothom.
  • Donar una atenció educativa preferent als valors de la convivència i de l’esforç per aprendre.
  • Fer estimar i respectar l’entorn cultural i ambiental.
  • Utilitzar i fer utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a eines didàctiques (TAC) que faciliten l’aprenentatge i milloren la formació integral del nostre alumnat.
  • Potenciar i afavorir la formació i actualització permanent del nostre professorat tant en continguts curriculars com en noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge.