Horaris

Marc horari

El marc horari de l’alumnat de l’ESO i el Batxillerat és de dilluns a divendres de 8h a 14:40 h.

Diàriament fem dos esbarjos de 10 a 10:20 i de 12:20 a 12:40, durant els quals l’alumnat autoritzat de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat pot sortir de l’institut.

El centre realitza un control d’assistència diari de l’alumnat, tant a primera hora com després de cada esbarjo, comunicant a les famílies qualsevol possible absència o incidència via correu electrònic.

A les tardes, tant l’institut com l’AMPA organitzen diversos tallers i activitats esportives.