Música en anglès

Durant el curs 2015/16 s’introdueix l’anglès en diverses activitats de 3r d’ESO amb l’objectiu d’aprofundir en l’aprenentatge d’una llengua estrangera mitjançant competències de caràcter transversal.

En el primer trimestre es fa servir com a llengua de comunicació oral i es treballa el vocabulari musical en anglès. També es realitzen activitats d’anàlisi d’audicions musicals en anglès i es treballen cançons en la mateixa llengua.

En el tercer trimestre es treballen les textures musicals. Els alumnes tenen el seu propi dossier amb els continguts en anglès:

https://drive.google.com/open?id=0B0_YKcVal7k7OExZV29sZ2lvYTQ

Per entendre millor el temari en anglès, prèviament els alumnes accedeixen a vídeos explicatius que troben al moodle. Mitjançant la visualització individual dels vídeos a l’aula d’informàtica poden aturar i fins i tot tornar a veure les parts necessàries dels vídeos per tal de poder entendre tots els conceptes i respondre les preguntes dels qüestionaris corresponents a cada vídeo:

https://drive.google.com/open?id=0B0_YKcVal7k7V3lQbTJMbS1fekk

https://drive.google.com/open?id=0B0_YKcVal7k7RVllYnNrbzBOMWc

D’aquesta manera, un cop visualitzats els vídeos i respostes les preguntes dels qüestionaris es llegeix i s’explica en anglès el contingut del dossier, es veuen exemples musicals i es fa una avaluació mitjançant qüestionaris també en anglès penjats a kahoot.it, una aplicació que permet valorar de manera dinàmica i divertida el temari treballat.

Vídeo sobre Erasmus + KA1

Amb el següent vídeo podreu conèixer l’experiència de les mobilitats que han tingut lloc l’estiu de 2015 dins del projecte Erasmus + KA1. Els diferents professors i professores expliquen breument en què van consistir les seves mobilitats o cursos a l’estranger, però també comenten algunes de les activitats que s’estan desenvolupant al centre dins del mateix projecte que pretén ampliar l’ús de la llengua anglesa, més enllà de la matèria pròpiament dita.

Tecnologia en anglès

Durant aquest curs 2015/2016 es continua incorporant la llengua anglesa a l’assignatura de Tecnologia. A partir del programa internacional Erasmus+ es realitzen  activitats a l’aula seguint la metodologia CLIL / AICLE.

Durant aquest curs s’ha fet:

·         4ESO:durant tot el curs els alumnes cursen l’assignatura en anglès seguint el Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE).

·         Tecnologia Industrial a Batxillerat: s’han visualitzat alguns vídeos durant les explicacions en anglès.

·          3ESO: s’ha visualitzat algun vídeo en anglès i s’ha treballat una fitxa durant una hora per tal de conèixer nou vocabulari dels esforços mecànics. Es volia utilitzar el tema de Communications de la Mercè Gomà, però ha faltat temps.

·         2ESO: Els alumnes han vist el vídeo de “The way things work” sobre el funcionament de l’electricitat. Les unitats Electric Energy i Nutritionhan estat treballades integrament en anglès. Aquí teniu una mostra dels documents que s’han creat nous per a poder treballar-hi:

·         Informàtica a 4t ESO: Els alumnes han estat treballant amb un guió gràfic per tal d’editar un vídeo. Han tingut de traduir de l’anglès el guió utilitzant el traductor en línia.

De forma general, els alumnes tenen a disposició alguns documents en anglès en la Moodle del centre.

Durant aquest segon trimestre i per al curs de segon, hem començat a treballar la unitat de les Energies íntegrament en anglès.