Contracte de neteja 2018

Nou concurs d’adjudicació de la Neteja de l’INSTITUT ALEXANDRE DE RIQUER per l’any 2018 (prorrogable al 2019). Adjunts en aquest text teniu l’Anunci del concurs, les Clàusules administratives i les Prescripcions tècniques. La convocatòria es fa a partir del dia 23 d’octubre i hi ha quinze dies naturals per fer l’entrega dels sobres de les ofertes, tal com diu l’anunci del concurs.

Anunci del concurs

Clàusules administratives

Prescripcions tècniques

Resolució del concurs