Documents d’interès

Justificant de Faltes d’assistència.
Presentació del programa de control de faltes.
Paper per la Domiciliació bancària de les famílies.
Codi de barres per fer els pagaments de La Caixa
Autorització  de sortides escolars. Document
Informació sobre el centre. Díptic informatiu.
Carta de compromís educatiu. Document
Acreditació del nivell de Llengua catalana. Vegeu el procés i els documents

Petició de vaga d’estudiants (delegats). Document

Autorització de no assistència a classe per vaga d’estudiants
Instància general Document