Criteris d’avaluació

En aquesta pàgina trobareu els CRITERIS D’AVALUACIÓ que s’apliquen des de cada àrea a les assignatures que s’imparteixen al centre. Cliqueu sobre l’assignatura/curs que desitgeu consultar.

LLENGUA CATALANA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  1BTX  2BTX  LITE. CAT. 1BTX

LLENGUA CASTELLANA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  1BTX  2BTX

LLENGUA ANGLESA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  1BTX  2BTX

MATEMÀTIQUES

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  MAT 1BTX   2BTX    MATCCSS 1BTX   2BTX

CIÈNCIES  SOCIALS

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO   H.ART  2BTX   GEOGR  2BTX   HIST  2BTX

CIÈNCIES NATURALS

1ESO (Bio i Geo)  2ESO  3ESO (Bio i Geo)  3ESO(Fís i Quím)  4ESO (Bio i Geo)  4ESO (Fís i Quím)

FÍSICA 1BTX   2BTX   QUIM  1BTX   2BTX   BIOL  1BTX   2BTX    CTMA 1BTX  2BTX  CIÈNCIES MÓN CONTEMP 1 BTX

TECNOLOGIA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO(CIEN)   4ESO(PROF)  4ESO(INF)    TECN INDUST   1BTX   2BTX

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

1ESO   2ESO      DIB.TÈCN  1BTX   2BTX

EDUCACIÓ FÍSICA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO   1BTX

MÚSICA

1ESO  3ESO  4ESO

FILOSOFIA

1BTX   2BTX

CULTURA CLÀSSICA  3ESO

LLATÍ  4ESO               LLATÍ  1BTX   2BTX     GREC  1BTX    2BTX

FRANCÈS

3ESO  4ESO    1BTX

ECONOMIA, EMPRENEDORIA

ECONOMIA  4ESO 1BTX   2BTX  EMPRENEDORIA  4ESO

RELIGIÓ 

CULTURA I VALORS ÈTICS  1ESO  2ESO  3ESO  4ESO

TREBALL DE RECERCA   2 BTX (criteris) 2 BTX (plantilla)