Secretaria

En aquest apartat hi trobareu els aspectes relatius a la gestió administrativa.

Hi haurà:
Un apartat on us podreu descarregar documents d’interès o consultar enllaços que us poden ser útils.
Un apartat on trobareu els papers d’informació de les excursions i sortides que es fan durant el curs.
Un apartat d’avisos, novetats i convocatòries diverses.

L’horari d’atenció de secretaria és de dilluns a divendres de 9 a 2. I les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 3 a 5.

Podeu contactar per correu electrònic a l’adreça del centre: a8043395@xtec.cat