Organigrama

L’Organigrama de l’Institut Alexandre de Riquer CURS 2018/2019 és:

Àlex Recasens           Director
Marc Vilaseca            Cap d’estudis
Jaume Farrés            Secretaria
Gemma Aurich          Coord. Pedagògica

Dolors Minguell         Coord. 1r ESO
Elisabet Riera           Coord. 2n ESO
Marta Soler               Coord. 3r ESO
Montse Soler             Coord. 4t ESO
Josep M. Solà           Coord. Batxillerat

Dep. llengües
Xavier Solé              Dep. expressió
Marta Soler              Dep. ciències
Salvador Oliva         Dep. socials

Sílvia Torra              Dept. de Matemàtiques

Araceli López          Revista
Dolors Minguell       Clic
Jordi Pipó                Coordinació Informàtica
Manel Tomàs          Prevenció de riscos laborals