Organigrama

L’Organigrama de l’Institut Alexandre de Riquer CURS 2019/2020 és:

Àlex Recasens           Director
Jordi Pipó                   Nou  Cap d’estudis
Jaume Farrés            Secretaria
Gemma Aurich          Coord. Pedagògica

Elisabet Riera          Coord. 1r ESO
Dolors Minguell        Coord. 2n ESO
Montse Soler            Coord. 3r ESO
Marta Soler              Coord. 4t ESO
Josep M. Solà          Coord. Batxillerat

Núria Cluet               Dep. llengües
Xavier Soler             Dep. expressió
Mireia Gimeno         Dep. ciències
Salvador Oliva         Dep. socials

Imma Cantacorps    Dept. de Matemàtiques

Araceli López          Revista
Dolors Minguell       Clic
Roger Codina         Coordinació Informàtica
Manel Tomàs          Prevenció de riscos laborals