Organigrama

L’organigrama de l’Institut Alexandre de Riquer CURS 2020/2021 és:

Àlex Recasens          Director
Jordi Pipó                  Cap d’estudis
Jaume Farrés            Secretaria
Gemma Aurich          Coord. Pedagògica

Dolors Minguell       Coord. 1r ESO
Elisabet Riera          Coord. 2n ESO
Marta Soler             Coord. 3r ESO
Montse Soler           Coord. 4t ESO
Salvador Oliva         Coord. Batxillerat

Núria Cluet              Dep. llengües+intercanvis/Erasmus+
Pol Sellés                Dep. expressió
Mireia Gimeno         Dep. ciències i tecnologia/Laboratori
Joan Farré               Dep. socials

Imma Cantacorps    Dept. de Matemàtiques i economia

Eva Torres               Projectes lingüístics
Dolors Minguell       Clil
Roger Codina         Coordinació Informàtica
Manel Tomàs          Prevenció de riscos laborals