Programacions curtes

Programacions curtes

En aquesta pàgina trobareu un resum i un extracte de les PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES de totes les assignatures que s’imparteixen al centre, ja sigui a l’ESO o al BATX. Cliqueu sobre l’assignatura/curs que desitgeu consultar.

LLENGUA CATALANA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  1BTX  2BTX  LITE CATALANA 1BTX

LLENGUA CASTELLANA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  1BTX  2BTX

LLENGUA ANGLESA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  1BTX  2BTX

MATEMÀTIQUES

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  MAT 1BTX   2BTX    MATCCSS 1BTX   2BTX

CIÈNCIES  SOCIALS

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO   H.ART  2BTX   GEOGR  2BTX   HIST  2BTX

CIÈNCIES NATURALS

1ESO (Bio i Geo)  2ESO  3ESO (Bio i Geo)  3ESO(Fís i Quím)  4ESO (Bio i Geo)  4ESO (Fís i Quím)

FÍSICA 1BTX   2BTX   QUIM  1BTX   2BTX   BIOL  1BTX   2BTX  CTMA 1BTX   2BTX   CIÈNC. MÓN CONT  1BTX

TECNOLOGIA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO(CIEN)   4ESO(PROF)  4ESO(INF)  4ESO (EMPRENEDORIA)
TECN INDUST   1BTX   2BTX

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

1ESO   2ESO   DIB.TÈCN  1BTX  2BTX

EDUCACIÓ FÍSICA

1ESO  2ESO  3ESO  4ESO   1BTX

MÚSICA

1ESO  3ESO  4ESO (Prof)

FILOSOFIA

1BTX   2BTX

CULTURA CLÀSSICA  3ESO  

LLATÍ  4ESO               LLATÍ  1BTX   2BTX     GREC  1BTX    2BTX

FRANCÈS

3ESO  4ESO    1BTX

ECONOMIA  4ESO  1BTX   2BTX

EMPRENEDORIA 4ESO

RELIGIÓ  4ESO

CULTURA I VALORS ÈTICS  1ESO 2ESO 3ESO  4ESO