Consell escolar

Els representants del Consell Escolar són:

Direcció del centre: Àlex Recasens, Marc Vilaseca, Jaume Farrés

Professorat: Elisabet Riera, Josep M. Solà, Joan Farré, x, x.

Alumnes: X, Pau Garriga.

Representants dels pares/mares + AMPA: Adrià Carrera, Montserrat Planell, Eva Raïch.

Representant de l’Ajuntament: Montserrat Isern

Representant del PAS: Irene Canet