Consell escolar

Després de la renovació del novembre de 2018, els representants del Consell Escolar són:

Direcció del centre: Àlex Recasens, Jordi Pipó, Jaume Farrés (secretari)

Professorat: Elisabet Riera, Josep M. Solà, Joan Farré, Mireia Gimeno, Montse Soler.

Alumnes: Pau Garriga, Berta Molina.

Representants dels pares/mares + AMPA: Vacant, Núria Campà, Beatriz Pérez.

Representant de l’Ajuntament: Elisabet Miquel

Representant del PAS: Pepita Esquius