El nostre objectiu

Volem aconseguir que el nostre alumnat tingui una bona competència comunicativa en català, castellà i un bon domini de l’anglès per tal d’afavorir l’èxit acadèmic.

Volem potenciar la competència matemàtica amb activitats properes als alumnes, significatives i manipulatives.

Volem ser una escola oberta, innovadora i propera a les famílies. Una escola que es relacioni i cooperi amb el barri i els serveis propers i que el nostre centre sigui un punt de referència per a l’educació dels infants de Taialà.

Volem ser una escola amb habilitats creatives, artístiques i científiques i que estigui al dia de  les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement.

Volem que l’alumnat sigui autònom, amb esperit crític i capacitat d’adaptació per resoldre situacions de la realitat amb una actitud positiva, tenint en compte el seu benestar emocional i personal.

Volem que el nostre alumnat aprengui a aprendre per formar-se al llarg de la seva vida.

Volem que l’escola sigui el lloc on el nen aprengui les habilitats socials i els aprenentatges significatius que l’ajudin a convertir-se en un ciutadà competent tot respectant els seus ritmes d’aprenentatge i les seves habilitats i capacitats.