Com treballem (la nostra línia metodològica)

L’objectiu principal de l’escola Taialà és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. 

L’educació infantil afavoreix el desenvolupament de les capacitats permetent als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius a partir de les rutines, el treball per racons, el treball per tallers i continuant a l’educació primària amb uns aprenentatges comprensius i funcionals on l’alumne és el protagonista del procés, amb activitats properes, interessants, creatives i engrescadores utilitzant diferents recursos i atenent els diferents ritmes de treball i amb  diferents tipus d’agrupaments.