Contactes

Podeu contactar amb els tutors/es dels vostres fills/es a les següents adreces electròniques:

  • P3 > p3@escolataiala.cat
  • P4 > p4@escolataiala.cat
  • P5 > p5@escolataiala.cat
  • 1r > primer@escolataiala.cat
  • 2n > segon@escolataiala.cat
  • 3r > tercer@escolataiala.cat
  • 4t > quart@escolataiala.cat
  • 5è > cinque@escolataiala.cat
  • 6è > sise@escolataiala.cat