L’educació emocional

L’escola és un pilar bàsic per al desenvolupament emocional dels infants. La intel·ligència emocional és una eina fonamental a l’àmbit de l’ensenyament. No només ajuda a que els nens es coneguin millor a sí mateixos, sinó també a comprendre més i millor els altres companys. Durant l’etapa escolar, l’aula és un lloc on l’alumnat viuen moltes experiències.

La intel·ligència emocional és una manera d’interactuar en el món amb habilitats i capacitats que ens porten a aconseguir els nostres objectius. 

A l’etapa escolar, l’alumnat ha d’aprendre a reconèixer les pròpies emocions i  aprendre habilitats i estratègies per a regular-les. L’acompanyament de l’equip docent i familiar esdevé clau per avançar en aquest aprenentatge.