Consell escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Al Consell Escolar hi ha representats tots els col•lectius que intervenen a la comunitat educativa: professorat, famílies, personal d’administració i serveis,  personal d’atenció educativa i representant de l’Ajuntament.

El nostre Consell Escolar del Centre està format per 18 membres, que s’escullen per un període de 4 anys i es renoven per meitats cada 2 anys.

COMPOSICIÓ
Presidenta: Maria Cabezas

Cap d’estudis: Marc Bellapart

Representants dels mestres: Carme Quintana, Neus Oliver, Aurora Pacheco, Teresa Prunell, Cristina Sàbat i Sílvia Sancho.

Presidenta de l’AFA: Karen Aguilera

Representants dels pares: Glòria Blanquez, Bet Nierga, Mireia Perich, Sandra Perich, Sandra Nieto i David Palma

Representant del PAS: Joan Castro.

Representant de l’Ajuntament:

Secretària: Lídia Menchón (actua amb veu i sense vot).