English Project

Amb el següent projecte volem impulsar el desenvolupament de l’aprenentatge de la llengua anglesa,  promocionant la competència comunicativa com a eix  vertebrador del procés d’ensenyament-aprenentatge. Des de Chomsky fins Hymes, passant també per Lyons, hem vist com l’ estudi sobre l’aprenentatge de les llengües ha anat avançant. La llengua, la comunicació, és una necessitat real i no un full que hem de completar amb respostes correctes per obtenir simplement un resultat. Ser competents vol dir més que això, conèixer la llengua, no només gramaticalment sinó també en la seva vessant pragmàtica i la comunicativa.

Tenint en compte les mancances de l’alumnat en l’aprenentatge de la primera llengua estrangera creiem adient engegar un projecte que pugui aportar a l’escola una millora de qualitat en l’ensenyament. Per tant, volem enfocar el nostre projecte des de 4 vessants que aportaran a l’escola un augment de la qualitat:

  1. L’aprenentatge de la primera llengua estrangera a partir de P-4.
  2. Desdoblament del grup/classe a partir de 4t.
  3. CLIL: Aprenentatge integrat de continguts d’altres matèries i les llengües estrangeres.
  4. Aula de llengua anglesa

Per veure l’English Project clicar a sobre de:  English Project