Consell Escolar

President:                                       Xavier Devesa

Cap d’estudis:                                Montse Caballero

Secretària:                                      Baudi Rincón

Representant de l’AMPA:              Joan Güell

Representant de l’Ajuntament:    Rosa Maria Pallarès

Representants del Claustre:        Marta Segura

Mercè Florentí

Inés Gallego

Pere de Llorens

Sonia Romero

M. Eugènia Barrera

Representants de les famílies:    Ana Isabel Salvador

M. José Maldonado

Aránzazu Crespo

Luis A. Maldonado

Karen Carbajal

Marta Medina

Representant PAS:                        Montse Bartolí