Acollida

El servei d’acollida que organitza l’AMPA està adreçat a les famílies que necessiten que els seus fills/filles s’estiguin abans i/o després de l’horari lectiu a l’escola.