Acollida

El servei d’acollida que organitza l’AMPA està adreçat a les famílies que necessiten que els seus fills/filles s’estiguin abans i/o després de l’horari lectiu a l’escola.

Del servei d’acollida se’n fa càrrec una empresa externa especialitzada; La Vostra Cuina, que duu a terme el servei mitjançant un grup de monitors sota la supervisió de l’AMPA.