Qui som?

L’Escola Municipal La Sínia inicia la seva existència l’any 1982 quan el col·legi Cristo Rei entra en crisi, la qual cosa porta al seu tancament. La pressió de les famílies de l’escola i la manca de places escolars públiques a la localitat, fa que l’Ajuntament de la ciutat es faci càrrec de la seva titularitat passant així de ser un centre privat a municipal.  L’objectiu del consistori va ser garantir la continuïtat de les quatre-centes places escolars existents, en espera de que la Generalitat n’assumís la titularitat, cosa que no es va arribar a produir.

L’escola comença la seva tasca educativa amb un nou equip pedagògic, seleccionat per la UAB, la Inspecció d’Ensenyament i el propi Ajuntament. Des del seu inici aquest nou equip de mestres, recolzat per la implicació de l’associació de mares i pares existent, va engegar un projecte innovador, ple de reptes i il·lusions. (i de feina)

L’equip de mestres, juntament amb l’AMPA, van plantejar com volien que fos la nova escola. Així es van definir alguns dels trets bàsics que encara caracteritzen la nostra institució: la pluralitat i l’aconfessionalitat; això vol dir el respecte de totes les ideologies de caire democràtic així com també de les creences religioses de les famílies. Des del primer moment va quedar palès que els protagonistes eren l’alumnat i la seva educació integral amb l’objectiu de desenvolupar la seva capacitat de conviure i d’aprendre. La comprensió, el respecte, l’esperit crític, la cooperació, l’expressió dels sentiments, l’aprendre dels errors… han creat una cultura de centre que s’ha anat configurant durant aquests més de trenta anys.

Volem destacar els trets bàsics en que ens fonamentem :

  • L’atenció a la diversitat d’origen cultural i social i de les capacitats personals.
  • La coeducació en el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats.
  • La catalanitat tant en la llengua com en el coneixement de la cultura pròpia.
  • L’educació en l’actitud crítica i constructiva, en el compromís i la solidaritat, en el treball i l’esforç, en l’expressió emocional, l’adaptació als canvis i les novetats,…
  • Valorem la innovació i la tradició, les iniciatives i les experiències com una suma de l’educació humanística i tecnològica que la nostra Escola pot aportar a les diferents generacions d’alumnes.