Escacs

L’Escola Municipal La Sínia va ser pionera a Catalunya en la introducció dels escacs dins del seu Currículum, destacant la incorporació per primer cop de l’alumnat de P-5 l’any 1995. La introducció dels escacs a l’escola dins l’horari escolar pretén aconseguir l’ús dels escacs com a eina educativa.

Els escacs contribueixen a exercitar la memòria visual, aprendre a prendre decisions, aprendre dels propis errors, millorar les habilitats lectores i lingüístiques, treballar la capacitat de concentració, creativitat i orientació espacial, anticipació de l’acció, potenciar la convivència, treballar conceptes matemàtics,…

A nivell matemàtic hi ha una millora significativa que es concreta en la millora de la capacitat del pensament lògic i matemàtic, en el domini numèric i operatiu, en la capacitat mètrica, en la millora de l’orientació espacial i en la resolució de problemes.

A nivell lingüístic hi ha una millora significativa que es concreta en la millora de la comprensió literal i relacional, en la comprensió i percepció visual i en la comprensió organitzativa i interpretativa.

Hi ha estudis que ens aporten l’evidència de la millora aconseguida tant a nivell matemàtic com lingüístic, en aspectes de lectura, per a l’alumnat que ha utilitzat els escacs com a eina educativa.

Els beneficis dels escacs

Presa de decisions

Entre les virtuts pedagògiques del joc d’escacs, els experts destaquen la seva capacitat per desenvolupar la memòria del nen/a, en especial la visual. També aprèn a adoptar decisions sota certa pressió i a saber anticipar-se.

Orientació espacial

També s’aprecia una millora de la capacitat de pensament lògic i matemàtic, el domini numèric i operatiu, la capacitat mètrica, l’orientació espacial  i la resolució de problemes.

Valors Universals

Els escacs són, des de la seva creació, una activitat democràtica que potencia valors universals com la no discriminació perquè hi pot participar tothom sigui quina sigui la seva condició social.

Hàbits i caràcter

També ajuda els nens i les nenes a forjar-se el caràcter, ja que, al no haver-hi equips, han de ser responsables de les seves pròpies decisions. Aprenen, a més, a respectar i a escoltar.

La concentració

Els escacs poden ser també una ajuda per a alumnat amb problemes d’aprenentatge, sobretot per als qui han estat diagnosticats d’hiperactivitat, ja que els estimula a concentrar-se.

Els objectius del projecte són, entre d’altres
 1. Exercitar diferents tipus de memòria, en especial, la visual.
 2. Aprendre a resoldre els propis problemes i prendre decisions.
 3. Treballar la capacitat de concentració.
 4. Treballar la capacitat d’atenció i anàlisi.
 5. Treballar el càlcul mental.
 6. Treballar la creativitat, imaginació i perspectiva.
 7. Treballar la lateralitat.
 8. Treballar l’orientació espacial i organització.
 9. Reforçar les relacions de causa – efecte en referència a models de solució de problemes.
 10. Treballar diferents conceptes matemàtics (càlcul mental, àrees, eixos de coordenades, simetries,…).
 11. Aprendre el moviment de les peces i les normes bàsiques del joc dels escacs.
 12. Treballar la paciència i la tenacitat

En aquests moments els escacs es fan en grup reduït des de P-5 fins a 4t en una sessió setmanal durant tot un quadrimestre.

L’activitat la duen a terme monitors especialistes de l’escola d’escacs de Cerdanyola del Vallès.

Declaració del Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu

Són diversos els estudis i investigacions internacionals que conclouen que els escacs tenen una influència en el desenvolupament de les habilitats cognitives i socials dels qui els practiquen. És per això que el Parlament de Catalunya, el juliol de 2010, declara els escacs d’utilitat pública i n’insta al Govern a difondre’l, sobretot en l’àmbit educatiu, lúdic i de la salut.

Posteriorment, el juliol de 2012, el Parlament Europeu fa pública una declaració instant els diferents estats membres a introduir el programa “Escacs a l’escola” en els seus sistemes educatius.  Més de 400 eurodiputats defensen que els escacs siguin assignatura a les escoles europees, assenyalant els efectes beneficiosos de la seva pràctica.