Camins Escolars

El curs 2011-2012 l’Escola Municipal La Sínia va començar a treballar amb la idea de tenir un Camí Escolar per que el seu alumnat pogués venir sol i d’una manera segura a l’escola i va portar la proposta a l’Ajuntament de Cerdanyola. Per proximitat i per fer més força, es va convidar a l’escola Xarau per què s’impliqués en aquest projecte.

Des d’aleshores s’ha fet molta feina: enquesta de mobilitat a les famílies de l’escola (desembre de 2012) i el seu buidat, l’elaboració dels itineraris per anar a l’escola i també s’han aconseguit petites actuacions a la via urbana per fer millorar l’accessibilitat a l’escola i fer-la també d’una manera més segura.

Amb la creació del Projecte Educatiu de Cerdanyola (PEC) al 2015, i l’implicació de l’escola Serraparera, el projecte de camins escolars va començar a agafar forma i el mes de maig de 2017 s’engega la prova pilot amb aquestes 3 escoles.

El Consell d’Infants i Adolescents de Cerdanyola (CIAC) han estat qui han fet la tria dels logos i les senyals indicadores dels 3 camins. En el cas de la nostra escola estaran pintats de color lila.

Esperem que sigui l’inici d’un projecte de Ciutat del que ens puguem beneficiar tots.