BLOGS

El BLOG és un diari de classe que recull activitats de dins i fora de l’aula. No es preten que hi hagi tot allò que els alumnes fan al dia, però sí que es mostrin algunes de les tasques més rellevants, sortides, festes …

A l’escola tenim actius els següents BLOGS:

DE CLASSE

  • Educació Infantil
  • Primer
  • Segon
  • Tercer
  • Quart
  • Cinquè
  • Sisè

D’ESPECIALITAT